Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Χαμηλή Κάλυψη

 

ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Προστασία 3Μ©

Tibi Bio ©

Συρματα GALVALID©

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Προστασία 3Μ©

Tibi Bio ©

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Προστασία 3Μ©

Tibi Bio ©

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Προστασία 3Μ©

Tibi Bio ©

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Προστασία 3Μ

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Προστασία 3Μ

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Άρδευση

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

 

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Πάσσαλοι Ροδιάς

Εντατήρες RIZE ©

Το Ημερολόγιο Υλικών είναι ένας χάρτης, που έχει σάν σκοπό να κατατοπίσει τον παραγωγό για τις ενότητες των υλικών, που χρειάζονται κατά την διάρκεια του έτους . Η κατάταξη έχει γίνει με βάση τις καλλιεργητικές εργασίες του κάθε τομέα και την ιδανικότερη εποχή εφαρμογης των υλικών υποδομών αποσκοπώντας στην ορθολογική οργάνωση οικονομικά και λειτουργικά, της παραγωγής.

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑ

Με την ανάλογη σήμανση καθορίζεται η αποκλειστική χρήση των υλικών λόγω εποχικότητας ή δραστηριότητας. Χωρίς σήμανση αφορά και τους 2 τομείς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑ'Ι'ΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Με την ανάλογη σήμανση καθορίζεται η αποκλειστική χρήση των υλικών λόγω εποχικότητας ή δραστηριότητας. Χωρίς σήμανση αφορά και τους 2 τομείς.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑ'Ι'ΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Αμπελουργικοί Πάσσαλοι

Συρματα GALVALID©

Πάσσαλοι Ροδιάς

Προστασία Agrotube©

Εντατήρες RIZE©

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Χαμηλή Κάλυψη

 

ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Χαμηλή Κάλυψη

 

ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

Ηλιοαπολύμανση

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

Ηλιοαπολύμανση

Δίχτυα Σκίασης

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

Ηλιοαπολύμανση

Δίχτυα Σκίασης

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

Δίχτυα Σκίασης

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

 

ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία

 

Θερμοκήπια Τούνελ

Θερμοκηπιακά Είδη

Φίλμ Θερμοκηπίου

Χαμηλή Κάλυψη

 

ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

Πάσσαλοι Λαχανικών

Προστασία 3Μ©

Άρδευση

Tibi Bio ©

Εντατήρες RIZE©

Περιφερειακά Υλικά

Συρματα GALVALID©

Δετικά Φυτών ΜΑΧ©

Υλικά Ανθοκομίας

Εντατική Λαχανοκομία